BC557 TO92 TRANS NPN 0.1A 45V (DIP)

CÒN HÀNG

Giá gốc: 500₫

Giá khuyến mại 400₫

Linh Kiện Giá Gốc