BC549 TO92 TRANS NPN 0.1A 30V (DIP)

CÒN HÀNG

Giá gốc: 2.000₫

Giá khuyến mại 1.500₫

Linh Kiện Giá Gốc