BC547C TO92 TRANS NPN 0.1A 50V (DIP)

Giá gốc: 800₫

Giá khuyến mại 700₫

Linh Kiện Giá Gốc