BC546B TO92 TRANS NPN 0.1A 80V (DIP)

Giá gốc: 2.000₫

Giá khuyến mại 1.500₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar