BC337-25 TO92 TRANS NPN 0.8A 45V (DIP)

Giá gốc: 2.500₫

Giá khuyến mại 2.000₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar