B688 TO247 TRANS PNP 8A 120V

Giá gốc: 7.000₫

Giá khuyến mại 6.000₫

B688 TO247 TRANS PNP 8A 120V

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar