ATMEGA32L-8PU DIP40 2.7-5.5V 8MHz

Giá gốc: 90.000₫

Giá khuyến mại 80.000₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar