ATMEGA328P-PU DIP28

Giá gốc: 120.000₫

Giá khuyến mại 100.000₫

Linh Kiện Giá Gốc