AT24C64 SOP8

Giá gốc: 4.500₫

Giá khuyến mại 4.000₫

Linh Kiện Giá Gốc