AT24C64 DIP8

Giá gốc: 4.200₫

Giá khuyến mại 4.000₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar