AT24C512 SOP8 IC EEPROM 1.8-3.6V (SU18)

Giá gốc: 25.000₫

Giá khuyến mại 23.000₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar