AT24C512 DIP8 EEPROM 512K

Giá gốc: 17.000₫

Giá khuyến mại 16.000₫

Linh Kiện Giá Gốc