AT24C32 SOP8

Giá gốc: 4.000₫

Giá khuyến mại 3.500₫

Linh Kiện Giá Gốc