AT24C256 SOP8 EEPROM 256K

Giá gốc: 6.700₫

Giá khuyến mại 6.500₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar