AT24C256 DIP8 EEPROM 256K

Giá gốc: 9.000₫

Giá khuyến mại 8.500₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar