AT24C16 SOP8 EEPROM 16K

Giá gốc: 3.500₫

Giá khuyến mại 3.000₫

Linh Kiện Giá Gốc