AT24C128 SOP8 128K 2.7-5.5V

Giá gốc: 4.300₫

Giá khuyến mại 4.000₫

Linh Kiện Giá Gốc