AT24C08 SOP8 EEPROM 8K

Giá gốc: 3.000₫

Giá khuyến mại 2.800₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar