AT24C04 DIP8 EEPROM 4K

Giá gốc: 4.000₫

Giá khuyến mại 3.500₫

Linh Kiện Giá Gốc