AT24C02 SOP8 EEPROM 2K

Giá gốc: 2.500₫

Giá khuyến mại 2.000₫

Linh Kiện Giá Gốc