AT24C02 DIP8 EEPROM 2K

Giá gốc: 4.000₫

Giá khuyến mại 3.500₫

Linh Kiện Giá Gốc