Arduino Wifi ESP8266 WeMos D1

Giá gốc: 110.000₫

Giá khuyến mại 100.000₫

Kit Arduino Wifi ESP8266 WeMos D1 là phiên bản mới nhất từ WeMos, kit được thiết kế với hình dáng tương tự Arduino Uno nhưng trung tâm lại là module wifi Soc ESP8266 được build lại firmware để có thể chạy với chương trình Arduino.
Thông số kỹ thuật:

  • 11 digital input/output pins, all pins have interrupt/pwm/I2C/one­wire supported(except for D0)
  • 1 analog input(3.2V max input)
  • Micro USB connection
  • Power jack, 6­9V power input.
  • Compatible with Arduino (https://github.com/esp8266/Arduino)
  • Compatible with nodemcu (http://www.nodemcu.com/)
Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar