APDS9930 digital ambient light sensing

Giá gốc: 12.000₫

Giá khuyến mại 11.000₫

Thông Số Kỹ Thuật:

  • APDS9930 digital ambient light sensing LINK THAM KHẢO: https://www.broadcom.com/products/optical-sensors/integrated-ambient-light-proximity-sensors/apds-9901 APDS-9901 provides digital ambient light and proximity sensing (ALS), IR LED and a complete proximity detection system in a single 8 pin package. The proximity function offers plug...
Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar