AO3415 SOT23-3 MOSFET P-1CH 4A 20V (AF2N)

Giá gốc: 6.500₫

Giá khuyến mại 6.000₫

Linh Kiện Giá Gốc