Adapter ESP-32 WIFI + Bluetooth dual-core CPU

Giá 10.000₫

Adapter ESP-32 WIFI + Bluetooth dual-core CPU

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar