A1015 TO92 TRANS PNP 0.15A 50V (DIP)

Giá gốc: 400₫

Giá khuyến mại 300₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar