93LC86-I/SN SOP8

Giá gốc: 7.000₫

Giá khuyến mại 6.000₫

Linh Kiện Giá Gốc