74LS32 DIP-14

Giá 6.000₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar