74LS192 DIP-16

Giá gốc: 15.000₫

Giá khuyến mại 12.000₫

Linh Kiện Giá Gốc