74LS08 DIP-14

Giá gốc: 6.000₫

Giá khuyến mại 5.000₫

Linh Kiện Giá Gốc