74LS00 DIP14

Giá gốc: 5.000₫

Giá khuyến mại 4.000₫

Linh Kiện Giá Gốc