6N60 FQPF6N60C TO220 MOSFET N-1CH 600V6A

CÒN HÀNG

Giá gốc: 6.000₫

Giá khuyến mại 5.500₫

Linh Kiện Giá Gốc