2SC4131 TO247 TRANS NPN 12A 50V

Giá gốc: 12.000₫

Giá khuyến mại 10.000₫

Linh Kiện Giá Gốc