2SC3306 TO247 TRANS NPN 10A 400V

Giá gốc: 15.000₫

Giá khuyến mại 14.000₫

Linh Kiện Giá Gốc