2SC2655 TO92 TRANS NPN 2A 60V (DIP)

Giá gốc: 1.500₫

Giá khuyến mại 1.000₫

Linh Kiện Giá Gốc