2SC2625 TO247 TRANS NPN 10A 450V (DIP)

Giá gốc: 12.000₫

Giá khuyến mại 10.000₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar