2SC2625 TO247 TRANS NPN 10A 450V (DIP)

Giá gốc: 12.000₫

Giá khuyến mại 10.000₫

Linh Kiện Giá Gốc