2SB1366 B1366 TO220F PNP 60V3A

Giá gốc: 8.000₫

Giá khuyến mại 7.000₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar