2SA1943 TO247 TRANS PNP 15A 230V

Giá gốc: 22.000₫

Giá khuyến mại 21.000₫

Linh Kiện Giá Gốc