2SA1746 TO247 TRANS PNP 12A 50V

Giá gốc: 14.000₫

Giá khuyến mại 12.000₫

Linh Kiện Giá Gốc