2SA1746 TO247 TRANS PNP 12A 50V

Giá gốc: 14.000₫

Giá khuyến mại 12.000₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar