2SA1412 TO252 TRANS PNP 2A 400V (SMD-A1412)

Giá gốc: 8.000₫

Giá khuyến mại 7.000₫

Linh Kiện Giá Gốc