2SA1273 TO92 TRANS PNP 30V 2A

Giá gốc: 2.000₫

Giá khuyến mại 1.500₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar