2N5551 TO92 TRANS NPN 0.6A 160V 100MHz

Giá gốc: 400₫

Giá khuyến mại 300₫

Linh Kiện Giá Gốc