2N5551 SOT23 TRANS NPN 0.6A 160V 100MHz (G1)

Giá gốc: 300₫

Giá khuyến mại 250₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar