2N2222 TO92 TRANS NPN 0.6A 40V (DIP)

Giá gốc: 900₫

Giá khuyến mại 800₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar