2N2219A TO39 TRANS NPN 0.8A 75V

Giá gốc: 14.000₫

Giá khuyến mại 12.000₫

Linh Kiện Giá Gốc